اخبار دانشگاه - آرشیو

اردوی آموزشی-تفریحی

به گزارش روابط عمومی پردیس خواهران، اردوی آموزشی-تفریحی با هدف آشنایی با محیط زیست ایران و گونه های اندمیک در معرض انقراض، ارتقای سطح آگاهی دانشجویان نسبت به محیط زیست، ایجاد نشاط، شادابی و تحرک، به همت امور فرهنگی-کانون هلال احمر و اداره تربیت بدنی در بوستان گلابدره برگزار شد.

ادامه مطلب

جایگاه صلح در حقوق بین الملل

نشست حقوقی جایگاه صلح در حقوق بین الملل از سوی کانون هلال احمر با همکاری انجمن علمی حقوق در پردیس خواهران دانشگاه امام صادق (علیه السلام) برگزار شد.

ادامه مطلب

رشد از نگاه اسلام بررسی شد

نشست انجمن علمی دانشجویی علوم تربیتی با عنوان «رشد از نگاه اسلام» توسط دفتر مطالعات و تحقیقات دانشجویی و با همکاری استاد ناظر انجمن علوم تربیتی، دکتر زهره موسی زاده در پردیس خواهران دانشگاه امام صادق(علیه السلام) برگزار شد.

ادامه مطلب

روش تحقیق کیفی

کارگاه روش تحقیق کیفی به همت دفتر تحقیقات دانشجویی معاونت پژوهشی و فناوری پردیس خواهران دانشگاه امام صادق (علیه السلام) برگزار شد.

ادامه مطلب