اخبار دانشگاه - آرشیو

نشست هفته تعلیم و تربیت تحت عنوان" نسبت یابی تعلیم با تربیت"

تعلیم و تربیت یکی از اساسی ترین فعالیتهایی است که در طی یک فرایند نسل اول می‌کوشد تا قدرت آگاهی نسل بعد از خود را در همهٔ زمینه‌ها پرورش داده و آنها را برای برخورد با مسائل گوناگون آماده سازد.

ادامه مطلب