اخبار دانشگاه - آرشیو

آسیب شناسی سرفصل و محتوای درس اصول و مبانی تعلیم و تربیت بررسی شد

نشست گزارش طرح پژوهشی با عنوان "آسیب شناسی سرفصل و محتوای درس اصول و مبانی تعلیم و تربیت و ارائه الگویی برای آن" با سخنرانی دکتر نرگس سجادیه، عضو هیات علمی دانشگاه تهران و مجری طرح و با حضور دکتر خسرو باقری، عضو هیات علمی و استاد گروه فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران و ناظر طرح در پردیس خواهران برگزار شد.

ادامه مطلب