اخبار دانشگاه - آرشیو

دومین نشست تخصصی دانش­ آموختگان رشته مدیریت آموزشی با عنوان ملاحظات جنسیتی در برنامه ریزی آموزشی با تاکید بر آموزه های اسلامی برگزار شد.

این برنامه در راستای آشنایی دانشجویان رشته علوم تربیتی با گرایش مدیریت آموزشی در مقطع کارشناسی ارشد و موضوعات مطرح در این حوزه با حضور دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد و دانش آموختگان مدیریت آموزشی اجرا شد.

ادامه مطلب

کارگاه تحلیل محتوای متن

از آنجایی که چگونگی روند تحقیق کیفی در دروس آمار و روش تحقیق دانشجویان کارشناسی به طور کامل ارائه نمی­شود و اغلب تحقیقات در حوزه اسلامی نیازمند استفاده از این روش است، بنا به درخواست دانشجویان، کارگاه روش تحلیل محتوا برگزار شد.

ادامه مطلب