دومین نشست تخصصی دانش­ آموختگان رشته مدیریت آموزشی با عنوان ملاحظات جنسیتی در برنامه ریزی آموزشی با تاکید بر آموزه های اسلامی برگزار شد.

۲۶ اسفند ۱۳۹۰ | ۰۰:۵۱ کد : ۹۱ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۴۹۵
این برنامه در راستای آشنایی دانشجویان رشته علوم تربیتی با گرایش مدیریت آموزشی در مقطع کارشناسی ارشد و موضوعات مطرح در این حوزه با حضور دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد و دانش آموختگان مدیریت آموزشی اجرا شد.

این برنامه در راستای آشنایی دانشجویان رشته علوم تربیتی با گرایش مدیریت آموزشی در مقطع کارشناسی ارشد و موضوعات مطرح در این حوزه با حضور دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد و دانش آموختگان مدیریت آموزشی اجرا شد. در این نشست، دیدگاه دانشمندان غربی، دیدگاه علامه طباطبایی و آیت الله جوادی آملی در مورد ملاحظات جنسیتی و مقایسه دیدگاه صاحبنظران و بیان دیدگاه اسلام در این باره مورد بحث و بررسی قرار گرفت.


نظر شما :