اخبار دانشگاه - آرشیو

اولین کرسی ترویجی در پردیس خواهران

نخستین کرسی ترویجی با رویکرد نقد دیدگاه «اشتراک پدر و مادر در ولایت بر تربیت فرزندان» به همت گروه فقه و حقوق اسلامی در پردیس خواهران دانشگاه امام صادق(علیه السلام) برگزار می شود.

ادامه مطلب