آسیب شناسی سرفصل و محتوای درس اصول و مبانی تعلیم و تربیت بررسی شد

۲۱ تیر ۱۳۹۶ | ۱۴:۴۹ کد : ۱۳۶۲ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۴۸۷
نشست گزارش طرح پژوهشی با عنوان "آسیب شناسی سرفصل و محتوای درس اصول و مبانی تعلیم و تربیت و ارائه الگویی برای آن" با سخنرانی دکتر نرگس سجادیه، عضو هیات علمی دانشگاه تهران و مجری طرح و با حضور دکتر خسرو باقری، عضو هیات علمی و استاد گروه فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران و ناظر طرح در پردیس خواهران برگزار شد.

نشست گزارش طرح پژوهشی با عنوان "آسیب شناسی سرفصل و محتوای درس اصول و مبانی تعلیم و تربیت و ارائه الگویی برای آن" با سخنرانی دکتر نرگس سجادیه، عضو هیات علمی دانشگاه تهران و مجری طرح و با حضور دکتر خسرو باقری، عضو هیات علمی و استاد گروه فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران و ناظر طرح در پردیس خواهران برگزار شد.

در این نشست دکتر سجادیه در جمع اساتید و پژوهشگران حوزه تعلیم و تربیت ضمن اشاره به اهمیت آسیب شناسی این واحد درسی بیان کرد: این آسیب شناسی به سبب وجود عواملی چون قدیمی بودن سرفصل های منابع موجود، عدم تناسب منابع با نیازها و واقعیت های روز تعلیم و تربیت، عدم همخوانی مطالب سرفصل با منابع مرتبط و نیز ضعف در ساختار منطقی سرفصل و منابع قدیمی لازم و ضروری است.

استادیار فلسفه تعلیم و تربیت با اهدافی چون ارزیابی وضعیت موجود منابع، ارزیابی سرفصل ها و منابع در دانشگاه های معتبر دنیا، ارزیابی سرفصل های جدید موجود و نیز با هم نگری نتایج ارزیابی و ضرورت های وضعیت آموزش کشور و دستیابی به الگوی رویکردی سرفصل این درس به بررسی منابع موجود پرداخت.

وی جهت غنای طرح مذکور به بررسی و مطالعه تطبیقی درس اصول و مبانی آموزش و پرورش در دانشگاه های معتبر جهان پرداخت و تصریح کرد: رویکردهای قابل ملاحظه در سرفصل های این درس در کشورهای مورد بررسی عمل گرا، مساله محور،‌ دارای نگرش تفکیکی،‌ تأکید بر مبانی اجتماعی است.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران در این طرح، جهت ترسیم وضعیت مطلوب و الگوی کلان به معیارهای برآمده از منابع داخلی، همچنین سرفصل های دانشگاه ها و منابع معتبر پرداخت و در همین راستا بایسته های سرفصل ها و منابع درسی را ارائه کرد.

در ادامه نشست دکتر خسرو باقری ضمن اشاره به بحث مبانی به عنوان گزاره های واقع نگر و نیز اصول به عنوان تجویزها و دستورالعمل های کلان و کلی به ضرورت پرداختن به تفاوت این دو مفهوم در این واحد درسی پرداخت.

استاد دانشگاه تهران در پایان نشست ضمن پاسخگویی به سوالات حضار به تبیین ارتباط اصول با مبانی تعلیم و تربیت مبادرت کرد.

 

  

 

 


نظر شما :