اخبار دانشگاه - آرشیو

نشست انجمن دانشجویی حقوق با عنوان آشنایی با قوانین مرتبط با دادگاه اطفال

نشست انجمن علمی دانشجویی حقوق با موضوع "آشنایی با قوانین مرتبط با دادگاه اطفال" با محوریت چگونگی شکل گیری دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اطفال و بررسی قوانین مربوط به آن از سوی حوزه معاونت پژوهشی و فناوری، دفتر مطالعات و تحقیقات دانشجویی با حضور جناب آقای احمد جعفری، قاضی دادگاه اطفال استان تهران در روز شنبه 5 اردیبهشت 94 از ساعت 13-12 در سالن کنفرانس پردیس خواهران برگزار شد.

ادامه مطلب

اطلاعیه استخدامی

دانشگاه امام صادق (ع)- پردیس خواهران در نظر دارد جهت تکمیل کادر اداری خود از واجدین شرایط دو نفر خانم تمام وقت در پست های سازمانی ذیل به صورت قراردادی جذب نماید.

ادامه مطلب