اخبار دانشگاه - آرشیو

کارگاه حل تعارضات زناشویی

دومین کارگاه ازسری کارگاه های مراسم ازدواج با عنوان حل تعارضات زناشویی در روز پنج شنبه 13 آذر ماه با سخنرانی خانم دکتر رحماندوست برگزار شد.

ادامه مطلب