اخبار دانشگاه - آرشیو

معارفة مشاوران تحصیلی

مرکز مشاورة پردیس خواهران دانشگاه امام صادق (علیه الاسلام)، در ابتدای سال تحصیلی به منظور آشنایی دانشجویان با خدمات این مرکز و همچنین آشنایی با مشاوران و روانشناسان، تخصص های آنها و نیز معرفی برنامه ها، کارگاه ها و جلسه های سخنرانی با همکاری کارشناسان آموزشی جلسة معارفه را با دانشجویان ورودی جدید در نظر گرفت.

ادامه مطلب

کارگاه سازگاری در اقامتگاه (ویژۀ دانشجویان ورودی جدید) برگزار شد

مرکز مشاوره پردیس خواهران دانشگاه امام صادق (علیه السلام) با هدف پیشگیری از مسائل و مشکلات ناشی از دوری از خانواده و پیامدهای ناشی از آن و ارائۀ راه کارهای کاربردی و مفید، کارگاه «سازگاری در اقامتگاه» را برای دانشجویان ورودی جدید برگزار کرد.

ادامه مطلب

مسابقۀ «دارت و فریزبی» برگزار شد

همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، واحد تربیت بدنی اقدام به برگزاری برنامه های تفریحی «دارت و فریزبی» به مدت سه روز در دانشگاه و در محوطۀ اقامتگاه پردیس خواهران کرد.

ادامه مطلب

نقش فقه خانواده در پیشرفت فرهنگی بررسی می شود

چهارمین نشست از سلسله نشست های تخصصی کنگرۀ دین، فرهنگ و تعالی با عنوان «نقش فقه خانواده در پیشرفت فرهنگی» به مناسبت روز ملی خانواده بعداز ظهر شنبه 18 مهر 1394 از ساعت 13/30 تا 16 در سالن کنفرانس پردیس خواهران دانشگاه امام صادق(علیه السلام) برگزار می شود.

ادامه مطلب

گام اول مسابقه کتابخوانی سیره رضوی با حضور پرشور دانشجویان برگزار شد

مرحله اول مسابقه کتابخوانی سیره رضوی از سوی دفتر مطالعات و تحقیقات دانشجویی حوزه معاونت پژوهشی و فناوری و با همکاری و مساعدت اداره کل پژوهش، دفتر تحقیقات علمی و دبیران انجمن های علمی دانشجویی در روز شنبه 11 مهر 94 در کتابخانه پردیس خواهران برگزار شد.

ادامه مطلب