اخبار دانشگاه - آرشیو

پانزدهمین جشنواره پژوهش برتر

مکان ثبت نام و ارایه آثار پژوهشی: دبیرخانه پانزدهمین جشنواره پژوهش برتر واقع در طبقه دوم ساختمان اداری قدیم مراجعه به سامانه جشنواره به آدرس www.isuw.ac.ir مهلت ارائه آثار: 1393/8/14

ادامه مطلب

هم اندیشی علمی روز ملی خانواده با عنوان "تاملی بر فرهنگ و خانواده" برگزار شد

به مناسب گرامیداشت روز ملی خانواده، هم اندیشی علمی با عنوان "تاملی بر فرهنگ و خانواده" از منظر دانش حقوق در روز یکشنبه 27 مهر 93 از ساعت 13 الی 16 در سالن شهدای گمنام دانشگاه امام صادق (ع)- پردیس خواهران برگزار شد.

ادامه مطلب