اخبار دانشگاه - آرشیو

نشست تخصصی با عنوان

گروه فقه و حقوق اسلامی نشست علمی با عنوان " نقش فقه در توسعه فرهنگی" را در تاریخ 93/03/01 در محل اردوی دماوند برگزار نمود.

ادامه مطلب