آرشیو اخبار

چکیده گردهمایی تعالی سازمان

در قرن بیست و یکم، نظام های آموزش عالی در جهان با چالش های چندگانه ای روبرو شده اند. از یک طرف تاثیر دیدگاه های زیربنایی معرفت شناسی بر ساختن دانش و از طرفی دیگر کاربرد فناوری های همگرا در عرصه جهانی و جهانی شدن و نیز ضرورت توجه به توسعه پایداری کشورها، اثربخشی و کارآمدی آموزش عالی را در کشورهای مختلف دستخوش دگرگونی کرده است. به عبارتی دیگر اصلی ترین عامل تعیین کننده توسعه و پیشرفت جامعه در شرایط کنونی جهان، میزان برخورداری از نیروی انسانی کارا و خلاق است که این خود به میزان برخورداری جوامع از دانش، آموزش و پژوهش بستگی دارد. در این راستا، برتری یک کشور پیش از آنکه به منابع طبیعی یا ظرفیت های موجود صنعتی متکی باشد به پویایی نظام آموزش عالی آن بستگی دارد.

ادامه مطلب

برگزاری نشست تخصصی طرح پژوهشی «بررسی تاثیر رعایت اصول حاکم بر دادرسی عادلانه در مبارزه با جرایم مرتبط با مواد مخدر،‌ داروهای روان گردان و پیش سازهای آن»

دفتر مطالعات و تحقیقات علمی حوزه معاونت پژوهشی و فنآوری دانشگاه امام صادق علیه‌السلام پردیس خواهران اقدام به برگزاری نشست تخصصی طرح پژوهشی «بررسی تاثیر رعایت اصول حاکم بر دادرسی عادلانه در مبارزه با جرایم مرتبط با مواد مخدر،‌ داروهای روان گردان و پیش سازهای آن» توسط دکتر عاطفه عباسی در تاریخ 26/3/1393 در سالن کنفرانس دانشگاه امام صادق (ع)- پردیس خواهران نمود.

ادامه مطلب