آرشیو اخبار

رجب‏، ماه صفا دادن به دل و طراوت بخشیدن به جان است

رجب‏، ماه صفا دادن به دل و طراوت بخشیدن به جان است

ماه رجب‏، ماه مبارکی است؛ ماه توسل و تذکر و توجه و تضرع و استغاثه. ماه پیوند زدن دل های محتاج و نیازمند به لطف و فضل الهی.رجب‏، ماه صفا دادن به دل و طراوت بخشیدن به جان است؛ ماه خودسازی و زدودن زنگارهای دل....

ادامه مطلب