آرشیو اخبار

"برگزاری مراسم سالگرد تاسیس پردیس خواهران دانشگاه امام صادق(ع) ومراسم دانش آموختگی دانشجویان، با حضور حضرت آیت الله مهدوی کنی دام ظله العالی "

"برگزاری مراسم سالگرد تاسیس پردیس خواهران دانشگاه امام صادق(ع) ومراسم دانش آموختگی دانشجویان، با حضور حضرت آیت الله مهدوی کنی دام ظله العالی "

ادامه مطلب