آرشیو اخبار

برگزاری پنجمین دوره دانش افزایی کارگروه ترجمه متون علمی به زبان عربی

پنجمین دوره دانش افزایی کارگروه ترجمه متون علمی به زبان عربی توسط دکتر حمیدرضا حیدری تحت عنوان «اصول و روش های ترجمه؛ ویراستاری ادبی متون عربی» در تاریخ 14 تیر 93 با حضور اعضای کارگروه ترجمه متون در سالن کنفرانس دانشگاه امام صادق(ع) به اهتمام دفتر نشر متون علمی حوزه معاونت پژوهشی برگزار گردید.

ادامه مطلب