آرشیو اخبار

به همت بخش معارف اسلامی، طرح اخلاق عملی ویژه اساتید برگزار می‌شود.

مدیر بخش معارف اسلامی هدف از این اجرای این طرح را خودسازی و ترویج اصول اخلاقی بر اساس راهکارهای عملی جهت حل مشکلات و موانع اخلاقی در محیط پردیس خواهران و رشد و تربیت اساتید و دانشجویان بیان نمود.

ادامه مطلب

برگزاری دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد

جلسه دفاعیه اکرم محمدی آرانی، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و حقوق- گرایش حقوق خانواده- در روز 18/08/90 برگزار شد. راهنمایی و مشاوره این پایان‌نامه، با موضوع "نقش عرف در تفسیر قوانین خانواده " را خانم دکتر عظیم زاده اردبیلی و خانم دکتر حاجی علی برعهده داشتند.

ادامه مطلب