برگزاری دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد

۱۸ آبان ۱۳۹۰ | ۰۰:۴۰ کد : ۷۶ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۴۳۵
جلسه دفاعیه اکرم محمدی آرانی، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و حقوق- گرایش حقوق خانواده- در روز 18/08/90 برگزار شد. راهنمایی و مشاوره این پایان‌نامه، با موضوع "نقش عرف در تفسیر قوانین خانواده " را خانم دکتر عظیم زاده اردبیلی و خانم دکتر حاجی علی برعهده داشتند.

جلسه دفاعیه اکرم محمدی آرانی، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و حقوق- گرایش حقوق خانواده- در روز 18/08/90 برگزار شد. راهنمایی و مشاوره این پایان‌نامه، با موضوع "نقش عرف در تفسیر قوانین خانواده " را خانم دکتر عظیم زاده اردبیلی و خانم دکتر حاجی علی برعهده داشتند.  

جدول مراجعه زمانی دانش آموختگان جهت صدور گواهی نامه

دانش آموختگان عنوان درخواست زمان مراجعه (روزهای) مراجعه به زمان مراجعه جهت تحویل(روز)
1) معرفی نامه فراغت از تحصیل
2) درخواست تاییدیه تحصیلی
3) پی گیری امور تسویه حساب
4) درخواست صدوگواهی موقتó
5)درخواست صدور دانشنامهÃ
یکشنبه سه شنبه مسئول امور دانش آموختگان خانم جنوبی چهارشنبه
 

توجه
حداقل زمان صدور هرگونه معرفی نامه ویژه دانشجویان یک هفته است.
حداقل زمان جهت صدور گواهی موقت پس از تسویه حساب کامل 20روز است.
حداقل زمان جهت صدور دانشنامه پس از تسویه تعهد خدمت 20روز است.                
                                                                                                         اداره کل آموزش
                                                                                                            28/08/90

 


نظر شما :