آرشیو اخبار

برگزاری نشست تخصصی ارائه درسنامه «نحو با رویکرد به معنا

دفتر مطالعات و تحقیقات علمی حوزه معاونت پژوهشی و فنآوری دانشگاه امام صادقعلیه‌السلام پردیس خواهران اقدام به برگزاری نشست تخصصی ارائه درسنامه «نحو با رویکرد به معنا » توسط دکتر فاطمه ملایم در تاریخ 93/11/18نمود.

ادامه مطلب