برگزاری دفاعیه در مقطع کارشناسی ارشد

۲۹ بهمن ۱۳۹۳ | ۱۴:۱۱ کد : ۶۷۳ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۵۳۶
جلسه دفاعیه پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد رشته‌ معارف اسلامی و حقوق گرایش حقوق خانواده

   جلسه دفاعیه پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد رشته‌ معارف اسلامی و حقوق گرایش حقوق خانواده به شرح زیر برگزار گردید:

نام دانشجو

تاریخ دفاعیه

موضوع

اساتید راهنما و مشاور

نرگس مباشر مقدم  

28/11/93

گستره قاعده لاضرر نسبت به قوانین انحلال نکاح درنظام حقوقی ایران   

استاد راهنما: خانم دکتر عظیم‌زاده

استاد مشاور: خانم دکتر طباطبایی

 

نظر شما :