آرشیو اخبار

شب قدر

شب قدر

از حضرت رسول (ص) فرمودند: کسی که شب قدر را شب زنده‌داری کند، تا شب قدر آینده، عذاب دوزخ از او دور گردد.

ادامه مطلب