آرشیو اخبار

پاسخ به شبه

به همت ستاد اقامۀ نماز معاونت دانشجویی و فرهنگی پردیس، برنامۀ پاسخ به شبهات، در مصلی پردیس انجام شد.

ادامه مطلب