آرشیو اخبار

انتصاب

طی احکام جداگانه ¬ای از سوی ریاست پردیس خواهران دانشگاه امام صادق (علیه السلام)، معاونان در سمت های پیشین ابقا شدند.

ادامه مطلب