آرشیو اخبار

برنامه ریزی موفق

کارگاه برنامه ریزی موفق ویژة دانشجویان ورودی جدید در پردیس خواهران دانشگاه امام صادق(علیه السلام) برگزار شد.

ادامه مطلب

معارفة مشاوران تحصیلی

مرکز مشاورة پردیس خواهران دانشگاه امام صادق (علیه الاسلام)، در ابتدای سال تحصیلی به منظور آشنایی دانشجویان با خدمات این مرکز و همچنین آشنایی با مشاوران و روانشناسان، تخصص های آنها و نیز معرفی برنامه ها، کارگاه ها و جلسه های سخنرانی با همکاری کارشناسان آموزشی جلسة معارفه را با دانشجویان ورودی جدید در نظر گرفت.

ادامه مطلب

کارگاه سازگاری در اقامتگاه (ویژۀ دانشجویان ورودی جدید) برگزار شد

مرکز مشاوره پردیس خواهران دانشگاه امام صادق (علیه السلام) با هدف پیشگیری از مسائل و مشکلات ناشی از دوری از خانواده و پیامدهای ناشی از آن و ارائۀ راه کارهای کاربردی و مفید، کارگاه «سازگاری در اقامتگاه» را برای دانشجویان ورودی جدید برگزار کرد.

ادامه مطلب

مسابقۀ «دارت و فریزبی» برگزار شد

همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، واحد تربیت بدنی اقدام به برگزاری برنامه های تفریحی «دارت و فریزبی» به مدت سه روز در دانشگاه و در محوطۀ اقامتگاه پردیس خواهران کرد.

ادامه مطلب