آرشیو اخبار

این اعجازبزرگ قرن و این پیروزی بی نظیر واین جمهوری اسلامی محتاج به حفظ و نگهداری است.امام خمینی(ره)

این اعجازبزرگ قرن و این پیروزی بی نظیر واین جمهوری اسلامی محتاج به حفظ و نگهداری است.امام خمینی(ره)

آمدی فجرآزادی! که با آمدن تو، امام آمد، امامی که بر سربیدادگران، خروش کلیم داشت و برجان امت، دم مسیح. کلامش بوی وحی داشت و طعم شیرین آوای انبیا. دهه فجرمبارک

ادامه مطلب