آرشیو اخبار

مسابقه علمی بین دانشجویان دانشگاه های امام صادق(ع)- پردیس خواهران و تهران برگزار شد

با همت دفتر مطالعات و تحقیقات دانشجویی حوزه معاونت پژوهشی و فناوری و همچنین خانم دکتر پورعبدالله، استاد ناظر انجمن علمی دانشجویی فقه و حقوق اسلامی و تلاش و کوشش دانشجویان عضو انجمن علمی دانشجویی، مسابقه علمی بین دانشگاهی در 4 رشته فقه و حقوق اسلامی، فلسفه و کلام اسلامی، حقوق، معارف اسلامی و علوم تربیتی بین دانشجویان دانشگاه امام صادق(ع) و تهران در روز شنبه 19 بهمن از ساعات 14-13 به طور همزمان برگزار شد.

ادامه مطلب

مسابقه علمی بین دانشجویان دانشگاه های امام صادق(ع)- پردیس خواهران و تهران برگزار شد

با همت دفتر مطالعات و تحقیقات دانشجویی حوزه معاونت پژوهشی و فناوری و همچنین خانم دکتر پورعبدالله، استاد ناظر انجمن علمی دانشجویی فقه و حقوق اسلامی و تلاش و کوشش دانشجویان عضو انجمن علمی دانشجویی، مسابقه علمی بین دانشگاهی در 4 رشته فقه و حقوق اسلامی، فلسفه و کلام اسلامی، حقوق، معارف اسلامی و علوم تربیتی بین دانشجویان دانشگاه امام صادق(ع) و تهران در روز شنبه 19 بهمن از ساعات 14-13 به طور همزمان برگزار شد.

ادامه مطلب

برگزاری کارگاه دانش افزایی

گروه فلسفه و کلام اسلامی، در راستای ارتقای سطح علمی اساتید گروه، کارگاهی را تحت عنوان "تفکر نقدی" با حضور آقای دکتر لطف الله نبوی در تاریخ 08/11/92 برگزار نمود.

ادامه مطلب