اخبار تصویری - آرشیو

هفته تکریم مقام استاد گرامی باد.

هفته تکریم مقام استاد گرامی باد.

ای معلم تو را سپاس : ای آغاز بی پایان ، ای وجود بی کران ، تو را سپاس .ای والا مقام ، ای فراتر از کلام، تو را سپاس. ای که همچون باران بر کویر خشک اندیشه ام باریدی سپاست می گویم ....

ادامه مطلب