مرکز برنامه ریزی و ارزیابی راهبردی

معرفی :

این مرکز به عنوان به عنوان بخش مهمی از پردیس خواهران، در راستای پیش بینی ، برنامه ریزی ، ارزیابی و نظارت بر برنامه‌های میان مدت و دراز مدت حوزه های مختلف پردیس در سال 1386 فعالیت خود را آغاز نمود. اهم محورهای کاری این مرکز به شرح زیر است:

مهم ترین محورهای کاری

 • همکاری در تهیه طرح‌ جامع پردیس در راستای طرح جامع دانشگاه
 • همکاری در تهیه و تنظیم برنامه‌های بلند مدت و برنامه‌ریزی استراتژیک در جهت مأموریت و رسالت دانشگاه
 • بررسی و ارزیابی فعالیت‌های پردیس در چارچوب برنامه‌های رشد و توسعه آموزش عالی کشور
 • تدوین برنامه و بودجه سالانه و ارائه به مراجع ذی صلاح
 • ارزیابی کلان پردیس، معاونتها و واحدی مختلف و ارائه راهکارهای بهبود و ارتقاء عملکرد
 • بررسی و ارزیابی فرایند اجرای برنامه‌ها در جهت تحقق اهداف پردیس و ارائه راه حل
 • برنامه‌ریزی جامع منابع انسانی پردیس
 • تدوین، ارزیابی و اصلاح تشکیلات و ساختار پردیس و ارائه پیشنهاد به مراجع ذی صلاح
 • مدیریت نظام اطلاعاتی پردیس
 • مدیریت نظام مستندسازی، فرآیندها و مکانیزم‌های پردیس
 • آسیب‌شناسی طرحها، برنامه‌ها و فعالیتهای پردیس