نمایشگاه کتب و نشریات

۰۲ بهمن ۱۳۹۲ | ۰۱:۰۸ ۲
نمایشگاه محصولات علمی و پژوهشی پردیس خواهران در شب میلاد پیامبر(ص) و حضرت امام جعفر صادق(ع)
نمایشگاه از دستاوردهای علمی و پژوهشی