دانش آموختگان همکار در پردیس خواهران

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

کد ورود/ رشته تحصیلی  در دانشگاه امام صادق(ع)

رشته در تحصیلات تکمیلی

نوع همکاری در دانشگاه امام صادق(ع)- پردیس خواهران

1

مهدیه مهدوی کنی

زبان و ادبیات عربی/ 69

دکتری تاریخ اسلام

عضو هیات علمی دانشگاه، دبیر جامعه دانش‌آموختگان

2

معصومه حاجی عموشا

زبان و ادبیات عرب/69

دکتری زبان و ادبیات عرب

عضو هیأت علمی و معاون دانشجویی فرهنگی

3

منا فریدی خورشیدی

فلسفه و کلام اسلامی/84

دکتری کلام امامیه

عضو هیأت علمی

4

فاضله میرغفوریان

فلسفه و کلام اسلامی/ 69

دکتری علوم قرآنی

عضو هیأت علمی

5

اعظم غیاثی

فقه و حقوق اسلامی/ 74

دکتری فقه و حقوق اسلامی

عضو هیأت علمی

6

رقیه سادات مومن

فقه و حقوق اسلامی/81

دکتری فقه و حقوق اسلامی

عضو هیأت علمی

7

فاطمه صغری شفیعی

مدیریت آموزشی/ 85

دکتری مدیریت آموزش عالی

عضو هیأت علمی و معاون منابع انسانی و پشتیبانی

8

سعیده سادات شهیدی

فلسفه و کلام اسلامی/ 74

دکتری فلسفه و کلام اسلامی

عضو هیأت علمی و مدیر طرح شهید مطهری

9

مریم برادران

مدیریت آموزشی/ 86

دکتری مدیریت آموزش عالی

عضو هیأت علمی مدیر دفتر نشر آثار آیت الله مهدوی کنی(ره)

10

طاهره کیائی

زبان و ادبیات عرب/80

ارشد مدیریت آموزشی

کارشناس فناوری و تولید

11

فاطمه کیادربندسری

زبان و ادبیات عرب/ 73

دکتری زبان و ادبیات عرب

سرپرست معاونت دانشجویی و فرهنگی

12

معصومه رحمانی

حقوق/ 75

ارشد حقوق بین الملل

مدیر امور فرهنگی

13

فاطمه صنعتی

مدیریت آموزشی/91

ارشد مدیریت آموزشی

کارشناس برنامه ریزی و تالیف درسی

14

زهرا حاجی جعفری

حقوق خانواده/ 93

ارشد حقوق خانواده

کارشناس گروه حقوق

15

سارا اکبری

فلسفه و کلام اسلامی/91

ارشد فلسفه و کلام اسلامی

کارشناس گروه فلسفه و کلام اسلامی

16

پیوند سفری

زبان و ادبیات عرب/83

ارشد زبان و ادبیات عرب

مدیر دانشجویی

17

نیره رحمانی

مدیریت آموزشی/86

ارشد مدیریت آموزشی

مدیر گزینش

18

الهه طاهربخت

فقه و حقوق اسلامی/94

ارشد حقوق خانواده

کارشناس گروه فقه

19

مهری یعقوبی

فقه و حقوق اسلامی/82

ارشد فقه و حقوق عمومی

مسئول دفتر معاونت

20

ندا کریمیان

مدیریت آموزشی/89

ارشد مدیریت آموزشی

مدیر دفتر برنامه ریزی و ارزیابی آموزشی

21

منیر تجلی

معارف اسلامی و علوم تربیتی/85

دکتری مدیریت آموزشی

کارشناس مسئول برنامه و بودجه

22

فاطمه گنجی پور

زبان و ادبیات عرب/73

ارشد مدیریت آموزشی

کارشناس روابط عمومی

23

سمیه نیکومذهب

زبان و ادبیات عرب/80

ارشد زبان و ادبیات عرب

کارمند امور کلاس‌ها

24

ریحانه غلامی

فقه و حقوق اسلامی/ 90

کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

کارمند ثبت نام و امتحانات

25

زهره رحیم زاده

فقه و حقوق اسلامی/79

دکتری فقه و حقوق اسلامی

مدیر پذیرش و ثبت نام

26

طاهره ابراهیم

زبان و ادبیات عربی/ 74

کارشناسی ارشد مدیریت اطلاعات

کارشناس تامین و سازماندهی منابع اطلاعاتی

27

زهرا پورقربان

معارف اسلامی و علوم تربیتی/ 87

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

کارشناس گروه علوم تربیتی

28

نعیمه یادگاری

معارف اسلامی و علوم تربیتی/ 94

کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

کارشناس برنامه ریزی و ارزیابی آموزشی

29

سرور نقشینه

زبان و ادبیات عرب /69

کارشناسی زبان و ادبیات عرب

کاردان دفتر تحقیقات دانشجویی

30

طاهره نوروز پور

زبان و ادبیات عرب/73

کارشناسی ارشد علوم قرآنی

کارشناس تبلیغات

31

تکتم دیواندری

حقوق/84

کارشناسی ارشد حقوق

مدیر دفتر مطالعات و تحقیقات علمی

32

مریم عظیمی

حقوق/89

ارشد حقوق خانواده

کارشناس زبان انگلیسی

33

ضحی انصاریان

معارف اسلامی و علوم تربیتی/  85

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

کاردان دفتر مطالعات علمی

34

رایحه امیدوار

فلسفه و کلام اسلامی/91

ارشد فلسفه و کلام اسلامی

همکار آموزش

35

مروه دولت آبادی

فلسفه و کلام اسلامی/81

دکتری فلسفه و کلام اسلامی

مدرس

36

سیده راضیه یوسف زاده

فلسفه و کلام اسلامی/81

دکتری فلسفه تطبیقی

مدرس

37

قدسیه حبیبی

فلسفه و کلام اسلامی/79

دکتری فلسفه و کلام اسلامی

مدرس

38

زهرا صالحی متعهد

معارف اسلامی و علوم تربیتی/ 86

دکتری آموزش و پرورش

مدرس

39

عطیه سادات فیض الاسلام

فلسفه و کلام اسلامی/84

دکتری کلام شیعی

مدرس

40

مریم دارابی

فقه و حقوق اسلامی/85

دکتری فقه و حقوق اسلامی

مدرس