هسته مطالعه در نظر و عمل

به نام خدا

آغاز شکل گیری هسته مطالعه در نظر و عمل

هسته مطالعه و ترویج کتابخوانی به دنبال پذیرش در گروه معارف اسلامی و علوم تربیتی، در تاریخ 17 مهر 1398 در شورای پژوهش به تصویب رسید. از آنجاکه در آن زمان هنوز هسته‌ای در پردیس خواهران شکل نگرفته بود، این کار داوطلبانه آغاز شد تا ابهام‌ها رفع شده و راه برای فعالیت دیگر استادان و دانشجویان گشوده شود. زمینه نیز وجود داشت؛ به این معنی که تعدادی از دانشجویان کارشناسی ارشد مایل به کار تحقیقی در حوزه مطالعه در مدارس بودند. این موضوع به تابستان 1397 برمی‌گردد که یکی از دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، پیشنهاد داد با تعدادی از دوستانش مایل‌ است از فرصت تابستان استفاده و در کتابخانه یک مدرسه در شهر خودشان (اصفهان) همکاری کند. این پیشنهاد پایه‌ای شد برای آغاز به کار هسته که تاکنون ادامه دارد. اما به دلیل مراجعات دانشجویان و تقاضاهای مطالعه میدانی، با موافقت معاونت پژوهش و تصویب گروه علوم تربیتی از 9 آبان 1401 به هسته مطالعه در نظر و عمل تغییر نام داد.

حیطه موضوعات در هسته مطالعه در نظر و عمل

  • اصلاح شیوه مطالعه و یادگیری دانشجویان؛ به خصوص دانشجویانی که از رشته‌های غیر مرتبط وارد علوم انسانی می‌شوند گاهی در شیوه مطالعه و فهم مناسب مطالب، نیازمند راهنمایی هستند.
  • سیر مطالعاتی در موضوعات مورد نیاز در علوم تربیتی با تأکید بر مباحث تربیتی، مدیریت و برنامه‌ریزی؛ به دلیل گستردگی موضوعات در حیطه تعلیم و تربیت و نیاز دانشجویان در تحصیلات تکمیلی، موضوعات مورد علاقه و مورد نیاز که می‌تواند در راستای علمی و تحقیقی، مهارتی و حوزه اندیشه دانشجویان موثر باشد در این هسته می‌تواند پیگیری شود. 
  • سیر مطالعاتی در حوزه سیاستگذاری؛ در اهداف رشته علوم تربیتی دانشگاه امام صادق تربیت سیاستگذاران تعریف شده اما زمینه چنین فعالیت و مطالعه‌ای وجود ندارد.
  • شناخت و مطالعه ادبیات (کودک و نوجوان و جوان)؛ از نقاط مغفول در جامعه و از تذکرات در اسناد وزارت فرهنگ، سند تحول در همه مقاطع و اهداف کلی نظام آموزش و پرورش است. این هسته بر اساس تمایل و علاقه دانشجویان در گروه‌های مختلف می‌تواند به این موضوع بپردازد.
  • معرفی و نقد کتاب‌هایی که برای دانشجویان موضوعیت دارد و در حیطه توانایی دبیر هسته قرار دارد.
  • معرفی، بررسی و نقد پژوهش‌های انجام شده در حیطه نظام آموزشی در این هسته می‌گنجد.
  • مطالعه در میدان عمل؛ در علوم انسانی و اجتماعی، انسان در بافت اجتماعی و در بستر تاریخی و فرهنگی محوریت دارد. بنابراین مطالعه انسان، گروه‌های انسانی و سازمان‌ها، به خصوص آنجاکه با مسائل روز گره خورده است، از موضوعات مورد توجه در این هسته است.