انجمن علمی فقه و حقوق خانواده

معرفی انجمن

 

final logo.jpg  انجمن علمی فقه و حقوق خانواده ایران

  تاریخ تاسیس : 16/4/1389

  تارخ ثبت : 08/09/1389شماره 26557 و شناسه ملی 10320411377

 

کلیات و اهداف :  به‌ منظور گسترش و پیشبرد و ارتقای علمی فقه و حقوق اسلامی، حقوق خانواده وتوسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه های حقوق اسلامی انجمن فقه و حقوق خانواده تشکیل‌گردیده است . هدف از تاسیس این انجمن:

-  جذب

-  نظریه پردازی در حوزه مسائل فقهی حقوقی خانواده

-  ایجاد بستر مناسب جهت تربیت نیروهای کارآمد در سطح جامع با تشکیل دوره های تخصصی در انجمن

-  ارائه راهکارهای نوین در عرصه چالشهای کنونی در حوزه خانواده بویژه با رویکرد فقهی ـ حقوقی

-  نشر و تبیین نظریه های صحیح در آموزه های دینی در حوزه مسائل خانواده

-  ایجاد زمینه به منظور پاسخ به شبهات و مسائل و مشکلات فقهی ـ حقوقی خانواده که در عرصه بین الملل و کشوری مطرح می شود.

این انجمن مؤسسه‌ای غیر انتفاعی است و در زمینه‌های علمی و پژوهشی و فنی فعالیت می‌کند و از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی است و رییس هیئت مدیره آن نماینده قانونی انجمن می‌باشد.

مرکز انجمن در شهر تهران می‌باشد و شعب آن پس از موافقت کمیسیون انجمن های علمی می‌تواند در هر منطقه از کشور تشکیل شود.

  فعالیت ها:

     به‌منظور نیل به هدفهای مذکور انجمن اقدامات زیر را به‌ عمل خواهد‌ آورد:

1.   انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین‌المللی با محققان و متخصصانی که به گونه‌ای
با علم فقه و حقوق اسلامی، فقه و حقوق خانواده،حقوق و مطالعات زنان سر و کار دارند.

2.   همکاری با نهادهای اجرایی، علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری و اجرای طرح‌ها و برنامه‌های مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمینه علمی موضوع فعالیت انجمن.

3. ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز.

4. ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و فنی

5. برگزاری گردهمایی‌های علمی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی

6. انتشار کتب و نشریات علمی.

اعضای هیات مدیره :

سرکار خام قدسیه سرخه ء( رئیس)، سرکار خانم دکتر صدیقه مهدوی کنی( نائب رییس)، سرکار خانم دکتر فاضله میرغفوریان( خزانه دار)، سرکار خانم دکتر کبری پور عبدالله، سرکار خانم دکتر مهرشاد شبابی، سرکار خانم دکتر راحله الیاسی، سرکار خانم دکتر نیره قوی، سرکار خانم دکتر فریبا حاجیعلی، جناب آقای دکتر غلامرضا پیوندی، سرکار خانم دکتر خدیجه ابوالمعالی، جناب آقای دکتر محمد حسینی.

سرکار خانم دکتر زهرا راستی (بازرس اصلی) ، سرکار خانم دکتر معصومه مظاهری ( بازرس علی البدل)

 

اعضای هیات موسسین :

- دکتر حسین مهرپور محمد ابادی

- دکتر علیرضا فیض

- دکتر محمد اردبیلی

- دکتر گودرز افتخار جهرمی

- دکتر سید محمد حسینی

- دکتر سید حسن سعادت مصطفوی

- قدسیه سرخه

- دکتر فائزه عظیم زاده

- دکتر صدیقه مهدوی

- دکتر فریبا حاجی علی