سنجش طرح پایش سلامت روان

۱۹ مهر ۱۳۹۴ | ۱۵:۲۹ کد : ۸۷۳ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۴۳۶
همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید و با ورود دانشجویان به عرصة علم و دانش، مرکز مشاورة پردیس خواهران دانشگاه امام صادق (علیه الاسلام) به منظور ارتقای سطح سلامت روان و پیشگیری از مشکلات و مسائل دانشجویان ورودی جدید اقدام به برگزاری آزمون سلامت روان کرد.

همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید و با ورود دانشجویان به عرصة علم و دانش، مرکز مشاورة پردیس خواهران دانشگاه امام صادق (علیه الاسلام) به منظور ارتقای سطح  سلامت روان و پیشگیری از مشکلات و مسائل دانشجویان ورودی جدید اقدام به برگزاری آزمون سلامت روان کرد.

این طرح با هدف پایش سلامت روان، شناسایی و کمک به موضوع‌های سلامت روانشناختی دانشجویان و با توجه به تأکید دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر انجام طرح پایش سلامت روان، در سه سال گذشته توسط مرکز مشاورة پردیس اجرا شده است.

آزمون سلامت روان که 4 مهر انجام شد، بعد از اجرا مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار می گیرد و نتایج به صورت نمودار و از طریق مشاوره های فردی به اطلاع دانشجویان شرکت کننده می رسد.

 دانشجویان آسیب دیده در هر یک از آیتم های سلامت روان، تحت مشاوره های فردی و گروهی قرار می گیرند.


نظر شما :