نشست علوم انسانی اسلامی

۲۶ دی ۱۳۹۰ | ۰۰:۴۷ کد : ۸۴ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۴۲۵
نخستین نشست تخصصی علوم انسانی اسلامی برگزار شد. در این نشست، پس از ارائه گزارش نتایج پروژه علوم انسانی اسلامی توسط خانم دکتر دیالمه، برخی از اعضای هیأت علمی به بیان گوشه‌ای از مباحث مطرح در این زمینه پرداختند. رئوس مطالب ارائه شده عبارتند از: - رابطه علم و دین؛ خانم دکتر سلیمانی - ادله موافقان؛ خانم دکتر مهدوی - حقوق بین الملل و علوم انسانی اسلامی؛ خانم دکتر صفاری نیا - روش اجتهادی؛ خانم دکتر حق خواه نخستین نشست تخصصی علوم انسانی اسلامی برگزار شد. در این نشست، پس از ارائه گزارش نتایج پروژه علوم انسانی اسلامی توسط خانم دکتر دیالمه، برخی از اعضای هیأت علمی به بیان گوشه‌ای از مباحث مطرح در این زمینه پرداختند.

نخستین نشست تخصصی علوم انسانی اسلامی برگزار شد. در این نشست، پس از ارائه گزارش نتایج پروژه علوم انسانی اسلامی توسط خانم دکتر دیالمه، برخی از اعضای هیأت علمی به بیان گوشه‌ای از مباحث مطرح در این زمینه پرداختند. رئوس مطالب ارائه شده عبارتند از:

-          رابطه علم و دین؛ خانم دکتر سلیمانی

-          ادله موافقان؛ خانم دکتر مهدوی

-          حقوق بین الملل و علوم انسانی اسلامی؛ خانم دکتر صفاری نیا

-          روش اجتهادی؛ خانم دکتر حق خواه

شایان ذکر است که پروژه علوم انسانی اسلامی، از سال گذشته در معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی، با همکاری جمعی از اعضای هیأت علمی و دانش آموختگان در حال انجام است.


نظر شما :