برگزاری آزمون آمار و روش تحقیق

۲۶ آذر ۱۳۹۰ | ۰۰:۴۱ کد : ۷۹ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۴۱۰
گروه علوم تربیتی به منظور آشنایی دانشجویان برای شرکت در آزمون کارشناسی ارشد، اقدام به برگزاری آزمون های آمار و روش تحقیق نموده است.

گروه علوم تربیتی به منظور آشنایی دانشجویان برای شرکت در آزمون کارشناسی ارشد، اقدام به برگزاری آزمون های آمار و روش تحقیق نموده است.
این آزمون در سه در سه مرحله آمار توصیفی، آمار استنباطی و روش تحقیق یرنامه ریزی و اجرا می شود. در مرحله این آزمون در آذر و دی برگزار شده است. مرحله سوم این آزمون بهمن ماه قبل از آزمون کارشناسی ارشد برگزار می شود. شرکت تمام دانشجویان در کلیه رشته ها بلامانع است. 


نظر شما :