کارگاه SPSS پیشرفته ویژه اساتید و دانشجویان برگزار شد

۱۲ اسفند ۱۳۹۳ | ۱۴:۵۶ کد : ۷۰۲ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۳۳۶
کارگاه SPSS پیشرفته به همت دفتر مطالعات و تحقیقات دانشجویی معاونت پژوهش و فناوری، با حضور جمعی از دانشجویان دکتری و دانشجویان و دانش آموختگان کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی در روز پنج شنبه 7 اسفند 93 در پردیس خواهران برگزار شد.

کارگاه SPSS پیشرفته به همت دفتر مطالعات و تحقیقات دانشجویی معاونت پژوهش و فناوری، با حضور جمعی از دانشجویان دکتری و دانشجویان و دانش آموختگان کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی در روز پنج شنبه 7 اسفند 93 در پردیس خواهران برگزار شد. در این کارگاه 8 ساعته که با تدریس سرکار خانم دکتر سیده فاطمه کاظمی همراه بود، بعد از ارائه مباحث مقدماتی مبانی تصمیم گیری درباره انتخاب آزمونها، آزمونهای پرکاربرد زیر تدریس شد:

  • آزمونهای تفاوت پارامتریک شامل آزمونهای T استیودنت (تک نمونه، دو گروه مستقل و اندازه گیری مکرر)، تحلیل واریانس یکراهه و اندازه گیری مکرر، و آزمونهای ناپارامتریک شامل Uمان ویتنی، ویلکاکسون، کروسکالوالیس و آزمون فریدمن
  • آزمونهای رابطه شامل همبستگی پیرسون، اسپیرمن، آزمون خی دو، مک نمار
  • آزمونهای پیش بینی شامل رگرسیون خطی ساده و رگرسیون چند متغیره

همچنین تحلیل کوواریانس، تحلیل واریانس چندمتغیره، و روش بررسی پایایی با دو شیوه آلفای کرونباخ و دونیمه کردن ابزار نیز از جمله سرفصلهای مورد تدریس و تمرین این دوره قابل ذکرند. برای رفع اشکالات احتمالی و افزایش اثربخشی دوره، جزوه و تمارین بخش مقدماتی و پیشرفته در یک بسته در اختیار حاضرین قرار گرفت.


نظر شما :