اسامی پذیرش شدگان در آزمون سراسری دکتری 1390

۲۶ شهریور ۱۳۹۲ | ۲۳:۴۰ کد : ۶۵ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۶۸۱
15 نفر از دانش آموختگان، در آزمون سراسری دکتری 1390 پذیرفته شدند.

15 نفر از دانش آموختگان، در آزمون سراسری دکتری 1390 پذیرفته شدند.

اسامی پذیرش شدگان در آزمون سراسری دکتری 1390
ردیف نام و نام خانوادگی رشته
1 فاطمه صغری شفیعی آموزش عالی دانشگاه تهران
2 زینب عسگریان دین پژوهی دانشگاه ادیان و مذاهب
3 سیده راضیه یوسف زاده فلسفه تطبیقی دانشگاه علامه طباطبایی
4 زینب فروزفر دین پژوهی دانشگاه ادیان و مذاهب
5 رقیه سادات مؤمن فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران
6 محدثه معینی فر فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تقریب مذاهب
7 صالحه یزدانی فر فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مفید قم
8 زهرا سمیعی زفزقندی فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مفید قم
9 مرضیه آقامیرسلیم حقوق جزا دانشگاه شهید بهشتی
10 مینا عربی زبان و ادبیات عرب دانشگاه تهران
11 سیده مطهره معافی زبان و ادبیات عرب دانشگاه تهران
12 اعظم پیش بینی فلسفه دانشگاه فردوسی مشهد
13 سوده فراهانی زبان و ادبیات عرب دانشگاه تهران
14 طاهره گودرزی زبان و ادبیات عرب دانشگاه تهران
15 رقیه عبدی رشته فلسفه مذاهب دانشگاه مذاهب قم
 

( ۳ )

نظر شما :