کلاسهای بحث آزاد (Free Discussion Classes)

۲۶ خرداد ۱۳۹۰ | ۰۰:۰۳ کد : ۶۲ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۲۹۴
بخش زبان انگلیسیبرای تقویت زبان انگلیسی دانشجویان، بخش زبان انگلیسی تعدادی کلاس Free Discussion، به صورت فوق برنامه در نیمسال دوم سال تحصیلی 89-90 ارائه نمود.

بخش زبان انگلیسیبرای تقویت زبان انگلیسی دانشجویان، بخش زبان انگلیسی تعدادی کلاس  Free Discussion، به صورت فوق برنامه در نیمسال دوم سال تحصیلی 89-90 ارائه نمود. این برنامه با هدف تقویت انگیزه و ارتقای معلومات دانشجویان سطوح مختلف در فراگیری زبان انگلیسی، در 13 برنامه، با حضور خانم موسوی تشکیل شد.


نظر شما :