پردیس خواهران سیاه پوش شد

۲۹ مهر ۱۳۹۳ | ۱۳:۳۳ کد : ۵۲۱ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۴۴۷
در غم فراق پدر معنوی،‌ استاد جلیل القدر،‌ یار دیرین امام و رهبری، حضرت آیت الله مهدوی کنی از هر بیانی قاصریم فقط می توان گفت چه سخت است غم هجران....

 در غم فراق پدر معنوی،‌ استاد جلیل القدر،‌ یار دیرین امام و رهبری، حضرت آیت الله مهدوی کنی، از هر بیانی قاصریم

فقط می توان گفت چه سخت است غم هجران.....

 

شربتی از لب لعلش نچشیدیم و برفت

روی مه پیکر او سیر ندیدیم و برفت

گویی از صحبت ما نیک به تنگ آمده بود

بار بربست و به گردش نریسیدیم و برفت


نظر شما :