برگزاری دفاعیه رشته حقوق خانواده در مقطع کارشناسی ارشد

۲۸ مهر ۱۳۹۳ | ۱۰:۲۲ کد : ۵۱۷ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۵۷۰
برگزاری جلسه کارشناسی ارشد رشته حقوق خانواده

جلسات دفاعیه پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد رشته‌ معارف اسلامی و حقوق: گرایش حقوق خانواده به شرح زیر برگزار گردید:

نام دانشجو

تاریخ دفاعیه

موضوع

اساتید راهنما و مشاور

فاطمه شریفی

93/06/23

شر ط امانت حاضن در نظام حقوقی ایران

استاد راهنما: خانم دکتر پورعبدالله

استاد مشاور: خانم دکتر طباطبایی

سمیه حمزه خانی

93/07/15

اجازه و رد نکاح فضولی: ماهیت ، شرایط و آثار

استاد راهنما: خانم دکتر پورعبدالله

استاد مشاور: خانم دکتر مظاهری

 

( ۱ )

نظر شما :