برگزاری دفاعیه در مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی

۲۸ مهر ۱۳۹۳ | ۱۰:۲۰ کد : ۵۱۶ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۴۸۹
برگزاری جلسه دفاعیه رشته مدیریت آموزشی

جلسات دفاعیه پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد رشته‌ مدیریت آموزشی به شرح زیر برگزار گردید:

نام دانشجو

تاریخ دفاعیه

موضوع

اساتید راهنما و مشاور

زینب اثنی عشری

93/06/29

مولفه های رهبری در سازمان های آموزشی با تأکید بر آموزه های اسلامی

استاد راهنما: خانم دکتر عباسی

استاد راهنما: خانم دکتر دیالمه

سارا رنجبر

93/06/31

مولفه های مدیریت استعداد با تأکید بر آموزه های اسلامی

استاد راهنما: خانم دکتر ابوالمعالی

استاد مشاور: خانم دکتر مهدوی

 

نظر شما :