نشست صمیمانه معاونت پژوهشی و فناوری با اعضای هیات علمی پردیس

۲۲ اسفند ۱۴۰۲ | ۱۱:۱۲ کد : ۵۰۹۴ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۱۵۲

در آستانه سال نو و بهار طبیعت، نشست صمیمانه معاونت پژوهشی و فناوری با اعضای محترم هیات علمی پردیس در سالن بانو امین پردیس خواهران برگزار شد.

دکتر صادق زاده، معاون پژوهشی و فناوری در این نشست ضمن ارائه وضعیت فعلی و مطلوب برنامه علمی اساتید هیآت علمی به اطلاع رسانی تغییرات توسعه ای در فرایندها و ضوابط حوزه معاونت پژوهشی پرداخت.

وی در همین راستا به تعریف برنامه علمی شامل مأموریت علمی فرد، سابقه فرد برای پذیرش مسئولیت یک مأموریت علمی، برنامه عملیاتی یکساله فرد به طور خاص پرداخت و در ادامه مأموریت‌های علمی هر فرد را در قالب تبیین و تبلیغ یک ارزش یا آموزه اسلامی و اقامه آن در جامعه و حکومت، حل یک مسأله نظام اسلامی، پیشبرد یک حوزه دانشی خاص، تربیت و پرورش افرادی خاص تشریح کرد.

معاون پژوهشی و فناوری در ادامه به سیاست‌های حاکم بر برنامه علمی اعضای هیات علمی اشاره کرد و آن را در مواردی چون انسجام حداکثری برنامه علمی، ارتقاء و تصویب سالیانه برنامه علمی، مراجع طرح و تصویب و مسئول حسن اجرا، عضویت در گروه‌های علمی به تناسب حوزه‌های وظیفه‌ای، برنامه علمی بر مبنای تعامل عضو هیأت علمی با دانشگاه و جبران خدمات برای ارزش‌آفرینی علمی بیش از ظرفیت مرسوم عضو هیأت علمی تشریح کرد.

در پایان اساتید هیأت علمی به بیان نظرات خود درباره موارد ذکر شده پرداختند و دکتر صادق‌زاده بر انسجام حداکثری برنامه علمی، انسجام حداکثری میان محتوای هر یک از حوزه‌های وظیفه‌ای با مأموریت علمی فرد و  انسجام حداکثری میان محتوا و قالب حوزه‌های وظیفه ای با هم پرداخت.


نظر شما :