برگزاری دفاعیه در مقطع کارشناسی ارشد

۱۷ شهریور ۱۳۹۳ | ۱۵:۳۰ کد : ۴۸۷ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۵۰۹
جلسه‌ی دفاعیه پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد رشته‌ مدیریت آموزشی

جلسه‌ی دفاعیه پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد رشته‌ مدیریت آموزشی به شرح زیر برگزار گردید:

 

نام دانشجو

تاریخ دفاعیه

موضوع

اساتید راهنما و مشاور

منیر تجلی افراشه

93/06/09

مولفه‌های تصویر سازمانی دانشگاه اسلامی با تأکید بر آموزه های اسلام

استاد راهنما: خانم دکتر عزتی

استاد مشاور: خانم دکتر سخایی

 

نظر شما :