کتب و نشریات منتشره جدید

۳۱ تیر ۱۳۹۳ | ۰۸:۴۶ کد : ۴۷۱ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۴۸۱
کتب و نشریات منتشره جدید

 پنجاه و یکیمین دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی حکمت سینوی ویژه بهار و تابستان 1393 با موضوعات ذیل به دبیری دکتر فاطمه سلیمانی دره باغی به سردبیر ی آیت الله سیدحسن سعادت مصطفوی منتشر شد.

علاقه مندان جهت بهره گیری از محتوای علمی مقالات می توانند به پایگاه نشریات علمی کشور Magiran.ir یا Isc.gov.ir یا سایت نشریات دانشگاه امام صادق(ع) پردیس خواهران مراجعه فرمایید.

 • جایگاه معرفت­شناختی عقل عملی نزد ابن­سینا

        فرزانه ذوالحسنی / استادیار گروه فلسفه دانشگاه زنجان

 

 • ابن‌سینا و گودل: «عدم برهان بر امتناع» یا «برهان بر عدم امتناع»؟

      مهدی عظیمی/ استادیار گروه  فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه تهران     

                                                                                                             

 • روش تفسیر نزد ابن­سینا و مقایسه آن با ابوحامد غزالی

       مهدی حاجیان / دکتری فلسفه تطبیقی دانشگاه شهید مطهری(ره)    

                                                                                   

 • آموزش فلسفه با رویکرد پرورش تفکر انتقادی و مقایسه آن با سبک سینوی

       جمیله فاطمی/ عضو هیأت علمی گروه فلسفه و کلام دانشگاه پیام نور   

                           

 • گذار ابن‌‌سینا از تحلیل معناشناختی مشتقات طبیعت به نتایج طبیعت­شناسانه

      سکینه کریمی/ دانش­ آموخته کارشناسی­ ارشد فلسفه اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

      محمد سعیدی‏ مهر / دانشیار گروه فلسفه و حکمت دانشگاه تربیت مدرس

 

 • تحقیقات ابن­سینا در زمینه علم­النفس و کاربرد آن در طب سینوی

      احسان کردی اردکانی / دانشجوی دکتری فلسفه تطبیقی دانشگاه شهید مطهری

       نجفقلی حبیبی / دانشیار گروه الهیات دانشگاه تهران          

                                        

 • اهداف تربیت از نگاه ابن­سینا

       کمال نصرتی هشی / دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه اصفهان

       رضا علی نوروزی / استادیار گروه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه اصفهان  

       سید ابراهیم میرشاه جعفری / دانشیار گروه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه اصفهان 

      حسن علی بختیار نصرآبادی / دانشیار گروه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه اصفهان    

 

 

   

شصتمین دوفصلنامه علمی ـ ترویجی فقه و حقوق خانواده ویژه بهار و تابستان 1393 با موضوعات ذیل به دبیری دکتر اکرم جود نعمتی به سردبیر دکتر محمدعلی اردبیلی منتشر شد.

علاقه مندان جهت بهره گیری از محتوای علمی مقالات می توانند به پایگاه نشریات علمی کشور Magiran.ir یا Isc.gov.ir یا سایت نشریات دانشگاه امام صادق(ع) پردیس خواهران مراجعه فرمایید.

 • ماهیت و ضمانت اجرای اذن ولی در نکاح کودکان

        محمد عابدی /  استادیار گروه حقوق دانشگاه فردوسی مشهد

 • مشروعیت کودکان متولد از شیوه­های جدید باروری در حقوق ایران، مصر و انگلیس

         مهشید سادات طبائی / عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد الکترونیکی، گروه حقوق خصوصی

 • کفائت در عقد نکاح از نظر فریقین

         طاهر علی‏محمدی /  استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه ایلام

        خالد نبی‏نیا / دانشجوی دکتری فقه و حقوق اسلامی دانشگاه تهران

 • نقد حجیت قاعده «کل ما لیس بمال ...» در عدم اعتبار شهادت زنان در دعاوی حقوقی غیرمالی

         ام البنین اله مرادی /  عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه پیام نور

 •   قرار دستور موقت در دعوای حضانت

          خدیجه مرادی / استادیار گروه الهیات دانشگاه رازی کرمانشاه

         نادر مرادی /  کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات هرمزگان           

 • نقد و بررسی ماده واحده قانون سقط درمانی مصوب 1384

       زهره افشار قوچانی /  دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه قم       

                                                         

 • سازوکارهای حمایت از حق کودک بر آموزش در فقه امامیه، اسناد حقوق بشری   و قانون اساسی

        آزاده علیان نجف آبادی /  کارشناس ارشد  فقه و مبانی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

         مسعود راعی دهقی / استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

  سی و چهارمین کتاب " بررسی تطبیقی قصاص و دیات در فقه مذاهب خمسه " برگرفته طرح پژوهشی دانشگاه امام صادق (ع) خانم دکتر فریبا حاجیعلی و خانم اکرم محمدی توسط دفتر نشر متون علمی حوزه معاونت پژوهشی و فناوری با همکاری نشر میزان منتشر گردید.

 کتاب "بررسی تطبیقی قصاص و دیات در فقه مذاهب خمسه" برگرفته طرح پژوهشی دانشگاه امام صادق (ع) خانم دکتر فریبا حاجیعلی، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا و خانم اکرم محمدی، دانش آموخته رشته حقوق خانواده دانشگاه امام صادق (ع) با همکاری نشر میزان منتشر گردید.

هدف از تدوین و نشر این کتاب، کمبود منابع فقه مقارن در بین مذاهب خمسه و فقدان منابع وزین و معتبر در این زمینه عنوان شده است. به­ویژه که بحث مقارنه تنها در بین مذاهب اربعه رایج بوده و مذهب امامیه در این میان مغفول واقع مانده است. لذا با نگارش چنین آثاری نیاز مراکز علمی فقه اسلامی و از آن جمله دانشگاه­ها در این زمینه تأمین شده، دسترسی به منابع معتبر مذاهب خمسه تسهیل می­گردد. در این کتاب اهتمام بر آن است که طرحی جامع در ابعاد مختلف فقه اسلامی مورد پژوهش و بررسی قرار گیرد. محورهای اصلی مباحث این کتاب عبارتند از:

 1. بررسی مبنایی و استدلالی نقاط افتراق اساسی سرایت کرده به سایر فروع فقهی، تبیین دیدگاه­های مختلف و بررسی منطقی و منصفانه نقاط ضعف و قوت هریک از آن‌ها،
 2. کشف و بررسی نقاط اشتراک مذاهب خمسه برای رسیدن به مبانی و اصول مشترک در زمینه استدلال­های فقهی و رسیدن به یک زبان مشترک و مورد اتفاق به منظور بررسی سایر موارد.

 

                   

لیدر خبر :  سی و سومین کتاب "نقش عرف در تفسیر قوانین خانواده" برگرفته از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد معارف اسلامی و حقوق خانواده دانشگاه امام صادق(ع) خانم اکرم محمدی با ویراستاری علمی خانم دکتر فائزه عظیم زاده اردبیلی توسط دفتر نشر متون علمی حوزه معاونت پژوهشی و فناوری با همکاری نشر میزان منتشر گردید.

کتاب "نقش عرف در تفسیر قوانین خانواده" برگرفته از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد معارف اسلامی و حقوق خانواده دانشگاه امام صادق (ع) خانم اکرم محمدی با ویراستاری علمی خانم دکتر فائزه عظیم زاده اردبیلی منتشر گردید.

این اثر علمی با هدف "اهمیت عرف و قواعد عرفی در نظام­های حقوقی" تدوین شده است. چرا که هر نظام حقوقی در محیط عرف شکل می‌گیرد و به مدد اندیشه­ها و نظریه­های فلسفی و حقوقی، رشد، توسعه و تکامل می‌یابد. نظام فقهی – حقوقی اسلام نیز، از این امر مستثنی نیست. روند سریع تحولات در ساحت زندگی اجتماعی انسان، علاوه بر تغییر عرف­های موجود در اجتماع، مسائل و نیازهای جدیدی ایجاد می­کند که این مسأله یکی از ضرورت‌های تفسیر قوانین به شمار می‌آید. "عرف" از ابزارهای مهمی است که در زمینه تفسیر قانون باید مورد توجه قرار گیرد. در نظام حقوقی ایران نیز که در بیشتر موارد از فقه امامیه اقتباس شده است، عرف در فرآیند رسیدن به فتوا و وضع قواعد حقوقی اثر به‌سزایی دارد؛ مواردی مانند تعیین حدود و میزان نفقه و اجرت­المثل با مراجعه به عرف تعیین می‌شود.

با توجه به اهمیت خانواده، ضرورت تفسیر منطقی و عادلانه قوانین در این نهاد مقدس، جایگاه خاصی دارد. باید توجه داشت که استناد به عرف، دارای ضوابط و حدودی – از جمله، عدم مخالفت با شرع- است که باید مورد نظر قرار بگیرد و در صورت تعارض بین عرف و شرع، با توجه به نقش و جایگاه مصلحت در اداره جامعه اسلامی و در مواردی از طریق فرهنگ­سازی دینی، می­توان مسائل روز را تبیین نمود.

                        

 


نظر شما :