پروژه ارزیابی سایت پردیس خواهران

۲۵ فروردین ۱۳۹۱ | ۲۳:۴۸ کد : ۴۷ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۴۰۲
پروژه ارزیابی سایت پردیس خواهران به پایان رسید. این پروژه که به منظور اطلاع از وضعیت موجود و برنامه‌ریزی برای وضعیت مطلوب سایت در راستای اهداف تعریف شده دانشگاه تعریف شده بود، از فروردین ماه آغاز شد. در فرآیند انجام پروژه مذکور، شاخص‌های عمومی یک سایت دانشگاهی و مطالعه تطبیقی با سایر سایت‌های دانشگاهی انجام شد. همچنین شاخص‌های اختصاصی بر اساس سیاست‌های پردیس خواهران و برنامه استراتژیک مجموعه، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. پروژه ارزیابی سایت پردیس خواهران به پایان رسید. این پروژه که به منظور اطلاع از وضعیت موجود و برنامه‌ریزی برای وضعیت مطلوب سایت در راستای اهداف تعریف شده دانشگاه تعریف شده بود، از فروردین ماه آغاز شد.

پروژه ارزیابی سایت پردیس خواهران به پایان رسید. این پروژه که به منظور اطلاع از وضعیت موجود و برنامه‌ریزی برای وضعیت مطلوب سایت در راستای اهداف تعریف شده دانشگاه تعریف شده بود، از فروردین ماه آغاز شد. در فرآیند انجام پروژه مذکور، شاخص‌های عمومی یک سایت دانشگاهی و مطالعه تطبیقی با سایر سایت‌های دانشگاهی انجام شد. همچنین شاخص‌های اختصاصی بر اساس سیاست‌های پردیس خواهران و برنامه استراتژیک مجموعه، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
نتیجه این پروژه علاوه بر مشخص نمودن وضعیت موجود، ارائه شاخص‌های لازم جهت رسیدن به وضعیت مطلوب است که با لحاظ نمودن آن در RFP  در دست تهیه، اصلاحات بعدی سایت را با لحاظ معیارهای مشخص ارزیابی به همراه خواهد داشت. 


نظر شما :