جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی:

شایستگی‌های رهبر آموزشی در تربیت اجتماعی دختران

۰۸ خرداد ۱۴۰۲ | ۱۳:۵۵ کد : ۴۶۵۷ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۱۶۹

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد  فاطمه کهن پور، دانشجوی رشته  مدیریت آموزشی با عنوان  شایستگی‌های رهبر آموزشی در تربیت اجتماعی دختران، مطالعه موردی: بانو امین در روز  سه شنبه 2 خرداد ماه برگزار شد.

این پژوهش با هدف احصای شایستگی‌های رهبر آموزشی در تربیت اجتماعی دختران با مطالعه عمیق و یادگیری از زندگی و اثرگذاری‌های اجتماعی بانو امین اصفهانی یکی از شخصیتهای زن دانشمند در تاریخ ایران انجام شد. یافته‌های حاصل از مرور سیستماتیک تربیت اجتماعی، در گام توصیف دامنه، خلاهای پژوهشی و نظری موجود در این حیطه را نشان داد. همچنین در گام شبکه‌ مفهومی از اطلاعات، شامل شش مؤلفه تربیت اجتماعی بودکه این مولفه‌ها عبارتند از روابط انسانی مبتنی بر اخلاق الهی با دو شاخص عدالت و احسان، مواجهه خرمندانه با میراث فکری فرهنگی و مسائل اجتماعی، وفاق حق محور، مشارکت اجتماعی که هرکدام با زیر مؤلفه‌هایی در سه حیطهی شناختی، انگیزشی و کنشی تبیین شدند و رابطه آنها نیز در یک مدل به نمایش گذاشته شده است. یافته‌های حاصل ازمطالعه موردی زیست بانو امین نیز احصای شایستگی‌های شناختی، انگیزشی، کنشی و حرفه ای رهبری آموزشی در پنج مؤلفه مفهومی از تربیت اجتماعی در دو سطح انسانی و دخترانه است که چهار مؤلفه آن در عنوان با پژوهش مرور سیستماتیک یکی، ولی در زیرمؤلفه متفاوت است، ومؤلفه جهاد فرهنگی نوآوری تربیت اجتماعی مبتنی بر زیست بانو امین است.

در نهایت مدل رهبری آموزشی در تربت اجتماعی مبتنی بر زیست بانو امین به دست آمد. محوریت این مدل رهبری توزیع شده با تعادل وتوازن درایفای نقشها است و چهار مؤلفه اصلی آن حمایت، رشد‌دهی وجایگزین سازی(توزیع خود) ، مسئول پروری ، اعتماد وتوزیع مسئولیت، نهادسازی و عدم بروکراسی هستند.

استاد راهنمای این پایان نامه دکتر مریم برادران و استاد مشاور دکتر نیکو دیالمه از اعضای هیأت علمی پردیس خواهران بودند. هم­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­چنین دکتر فاطمه صغری شفیعی و دکتر فاضله میرغفوریان داوری این پایان نامه را بر عهده داشتند که  به بیان نقد و نظرات خود درباره اثر مذکور پرداختند.


نظر شما :