انتشار شماره ۷۸ دوفصلنامه علمی فقه و حقوق خانواده

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ | ۱۳:۵۱ کد : ۴۶۲۵ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۱۰۰

دوفصلنامه علمی فقه و حقوق خانواده  شماره 78  منتشر شد. این شماره دربردارنده 12 مقاله علمی پژوهشی و علمی ترویجی است که محصول پژوهش 26 نفر از اساتید، پژوهشگران و دانشجویان دکتری از دانشگاه‌های دانشگاه تهران، دانشگاه امام صادق(ع)، دانشگاه علامه طباطبائی، دانشگاه رفاه، دانشگاه ادیان، دانشگاه قم،  دانشگاه شهید مطهری، دانشگاه هرمزگان، دانشگاه شیراز، دانشگاه مازندران  است. 
مشخصات مقاله ها:
دوچرخه‌سواری و موتورسواری بانوان از منظر فقه و حقوق

سعید سبوئی جهرمی / دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق دانشگاه تهران
محمدرضا رضوان‌طلب / دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق دانشگاه تهران
رضا پورصدقی / دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق دانشگاه قم


چالش‌های قانونی ـ فقهی فاعلیت مادر در فرآیند درمان سقط جنین سندرم داون براساس قاعده لاحرج

کوثر میرزایی / دانشجوی دکتری مطالعات زنان دانشگاه ادیان
آسیه حدادی دلاور / دانشجوی دکتری رشته مطالعات زنان دانشگاه ادیان
فهیمه جهانیان / دانشجوی دکتری رشته مطالعات زنان دانشگاه ادیان

 

مطالعه تطبیقی آزادی قراردادی در حقوق خانواده با تاکید بر ازدواج در فقه امامیه و حقوق فرانسه

عباس کریمی / استاد گروه حقوق خصوصی دانشگاه تهران.
علیرضا فروغی / استادیار گروه فقه و حقوق دانشگاه شهید مطهری
محمدرضا خلیل زاده / دکتری فقه و حقوق خصوصی دانشگاه شهید مطهری

 

تعارض انسجام اجتماعی و هویت شخصی در قانون حاکم بر روابط خانوادگی

رضا مقصودی پاشاکی / دانشیار گروه حقوق دانشکاه گیلان


خانواده‌های معیار و نوظهور در نظام‌های حقوقی ایران و آمریکا
فائزه عظیم زاده اردبیلی / دانشیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه امام صادق(ع)
فاطمه مشایخی / دانش‏آموخته کارشناسی ارشد حقوق خانواده دانشگاه امام صادق(ع)
نرگس ایزدی / استادیار گروه حقوق  دانشگاه امام صادق(ع)


رویکردی بر جایگاه «غیرت ناموسی» در سایه آموزه های فقه و حقوق ایران

زهرا لامع / استادیار فقه و مبانی حقوق دانشگاه رفاه 
فاطمه فلاح تفتی / استادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه علامه طباطبائی 


بازپژوهی  ادله تعدد همسر از منظر فراجنسیتی

داود سعیدی / دانشجوی دکتری معارف دانشگاه هرمزگان
عبدالله فروزانفر / استادیار گروه معارف دانشگاه هرمزگان

 
جستاری بر پدیدة هرزه‌‎نگاری و اغفال سایبری کودکان در پرتو آموزه‎‌های فقه و حقوق ایران

مریم غنی‎زاده بافقی / استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه خوارزمی
اسماء حسین‌زاده سرشکی / کارشناس‌ارشد فقه و حقوق خصوصی دانشگاه شهید مطهری
منصوره زارعان / دانشیار گروه مطالعات زنان دانشگاه الزهرا

کنکاشی در نسبت میان برخورداری از حق بر آموزش، کسب مهارت‌های زندگی و کاهش خشونت علیه کودکان

شهرام زرنشان / دانشیار گروه حقوق عمومی و بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی
موسی کرمی / دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل عمومی دانشگاه قم
ریحانه زندی / دانشجوی دکتری حقوق بین‌‍الملل عمومی دانشگاه قم


بررسی تطبیقی اصول بنیادین حقوق خانواده در برخی از کشورهای کامن‌لا و مقایسة آن با حقوق ایران

محبوبه مینا / استادیار  گروه حقوق خصوصی دانشگاه شیراز
محسن فالی / دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه شیراز

 

بررسی نسب و حقوق کودک شبیه سازی شده در فقه امامیه و حقوق بین الملل

محمد فرزانگان / استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه مازندران
سیده طاهره موسوی خطیر / دانشجو دکتری حقوق خصوصی دانشگاه مازندران
مهدی طالقان غفاری / دانشجو دکتری حقوق خصوصی دانشگاه مازندران


اعتبار سنجی سوگند در موضوعات حقوق خانواده

  لیلا ایمانی‏راد / مربی گروه الهیات دانشگاه پیام نور  


نشانی سامانه دوفصلنامه علمی علوم تربیتی از دیدگاه اسلام:

https://flj.isu.ac.ir
 


نظر شما :