برگزاری مراسم دفاعیه در رشته حقوق خانواده

۱۶ تیر ۱۳۹۳ | ۱۲:۵۲ کد : ۴۵۵ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۴۳۶
جلسات دفاعیه پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد رشته‌ "معارف اسلامی و حقوق: حقوق خانواده" برگزار شد.

جلسات دفاعیه پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد رشته‌ "معارف اسلامی و حقوق: حقوق خانواده" به شرح زیر برگزار گردید:

نام دانشجو

تاریخ دفاعیه

موضوع

اساتید راهنما و مشاور

خانم مریم نانکلی

21/3/93

توافق میان قاضی و بزهکار در جرایم خانوادگی

استاد راهنما: خانم دکترمظاهری

استاد مشاور: خانم دکتر عباسی

معصومه حمیدی پور

1/4/93

اختیارات جد پدری و مادری نسبت به کودک وراهکارهای رفع تعارض

استاد راهنما: خانم دکتر عظیم زاده

استاد مشاور: خانم دکتر مظاهری

خانم عطیه سادات صفوی سهی

14/4/93

سن حضانت در نظام حقوقی ایران و میزان انطباق آن با شاخصهای رشدی

استاد راهنما: خانم دکتر محقق داماد

استاد مشاور: خانم دکتر موسی زاده

 

نظر شما :