برگزاری دفاعیه در رشته مدیریت آموزشی

۱۶ تیر ۱۳۹۳ | ۱۲:۵۵ کد : ۴۵۴ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۴۴۳
جلسه دفاعیه پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد خانم مریم سلطان زاده در رشته‌ی "مدیریت آموزشی"برگزار شد.

جلسه دفاعیه پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد رشته‌ی "مدیریت آموزشی"  به شرح زیر برگزار گردید:

نام دانشجو

تاریخ دفاعیه

موضوع

اساتید راهنما و مشاور

خانم مریم سلطان زاده  پسیان

93/3/20

مولفه‌های سکوت سازمانی بر اساس آموزه‌های اسلامی

استاد راهنما: خانم دکتر موسی‌زاده

استاد مشاور: خانم دکتر حق‌خواه

 

نظر شما :