ساعات کاری پردیس خواهران در ایام تابستان

۱۴ تیر ۱۳۹۳ | ۱۰:۱۳ کد : ۴۴۹ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۴۰۰
ساعات کاری پردیس خواهران در ایام تابستان

« ساعات کاری دانشگاه در ایام تابستان »

به اطلاع می رساند زمان تعطیلات و نیمه وقتی دانشگاه به شرح زیر می باشد:

از تاریخ 93/4/7  لغایت 93/5/6  (ساعت کاری از 13:30   8 )

از تاریخ 93/5/25  لغایت 93/5/29 (ساعت کاری از 13:30   8 )

تعطیلات دانشگاه از تاریخ 93/5/11  لغایت 93/5/22

ازتاریخ93/6/1  تمام وقت


نظر شما :